3CX

3CX ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទសំរាប់វិស័យអប់រំ – ទំនាក់ទំនងកាន់តែងាយស្រួលក្នុងតំលៃទាបបំផុត

សាកលវិទ្យាល័យគឺជាថ្នាល់បណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្ស ហើយក៏ជាមជ្ឈមណ្ឌលបង្កើតគំនិតនិងចែករំលែកចំណេះដឹង ។ ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង 3cx គឺជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អនិងងាយស្រួលដើម្បីឲ្យការទំនាក់ទំនងកាន់តែងាយស្រួលរវាង បុគ្គលិក គ្រូ និងសិស្ស។ បច្ចេកវិទ្យា 3cx បានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៏ជាច្រើនដូចជា ការ call ជាសំឡេង / វីដេអូឥតគិតថ្លៃ ការ call ចេញក្រៅក្នុងតម្លៃទាប, webinar ជាដើម។ ខាងក្រោមនេះជាករណីជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង 3cx ក្នុងវិស័យអប់រំ ៖

3cx ពង្រីកវិសាលភាពនៃការទំនាក់ទំនង
សំរាប់ស្ថាប័នអប់រំជាធម្មតាអាចលាតសន្ធឹងអគារនិងសាខាតាមតំបន់ជាច្រើន ដែលបង្កើតជាការលំបាកសំរាប់ការទំនាក់ទំនង។ 3CX ជាដំណោះស្រាយដ៏ល្អ ដែលជួយសំរួលដល់ប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងឲ្យកាន់តែងាយស្រួល ដែលប្រព័ន្ធទំនាក់នងទាំងអស់ត្រូវបានភ្ជាប់ មកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលកណ្ដាល(centralize communication)។ ទន្ទឹមនិងនេះ 3cx Web Meeting អាចឲ្យបុគ្គលិកនិងគ្រូបង្រៀនធ្វើការប្រជុំ និងបង្រៀនតាមរយះ live វីដេអូ ។ បច្ចេកវិទ្យានេះគ្រូបង្រៀនអាច share slide ដាក់សំនួរឲ្យសិស្សឆ្លើយប្រើក្ដាខៀនគូរពន្យល់ ហើយក្នុងពេលតែមួយសិស្សក៏អាចសួរគ្រូផងដែ។


បច្ចេកវិទ្យា 3cx ដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសំរាប់អ្នកប្រើប្រាស់

ជាមួយកម្មវិធី 3cx លើ Android និង iOS កាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់ក្រុមការងារ អាចជជែក chat គ្រប់ទីកន្លែងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ស្ថាប័នដោយមិនត្រូវការប្រព័ន្ធអីនធើណិត។ ទន្ទឹមនិងនេះយើងអាច integrate ប្រព័ន្ធ 3cx ជាមួយ application របស់សាលាដែលអនុញ្ញាត្តិឲ្យសិស្ស និស្សិត ឬ អាណាព្យាបាលងាយស្រួលទាក់ទងមកកាន់គ្រូ និងបុគ្គលិករបស់សាលា។

ការទំនាក់ទំនងដែលមានតំលៃសមរម្យបំផុត
គ្រប់ស្ថាប័នអប់រំក្នុងសម័យទំនើបទាំងអស់សុទ្ធតែត្រូវការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីជួយសំរួលក្នុងការទំនាក់ទំនង និងធ្វើឲ្យការងារកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ 3cx ជាបច្ចេកវិទ្យាតែមួយគត់ដែលមានលក្ខណស្ដង់ដាទទួលស្គាល់ជាលក្ខណអន្តរជាតិ ព្រមជាមួយតំលៃសមរម្យ និងលក្ខណសម្បត្តិសក្ដិសមជាមួយនិងស្ថាប័នអប់រំ។ ប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 3cx ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការគ្រប់គ្រង អាចប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយលើទូស័ព្ទស្មាតហ្វូន ទូរស័ព្ទលើតុ កុំព្យូទ័រ ជាដើម។

– មិនត្រូវការតំឡើង server
– មិនបាច់មានប្រាក់កក់
គឺគ្រាន់តែចុះឈ្មោះនៅទីនេះលោកអ្នកអាចសាកល្ប​​ងប្រើប្រាស់ដោយឥតគិតថ្លៃរយះពេលមួយខែ

Look for for related solution

  • Call center solution
    There are many parents/students call in for more information cause your phone busy. Call center help to solve that problem.
  • Branch office
    Multiple campus is a barrier of your communication. With IP PBX branch office solve that problem for you.

Leave a Comment

7 − seven =