ក្រុមហ៊ុន MaxBIT ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិតាមរយៈការផ្តល់កញ្ចាប់សេវាកម្មអ៊ីនធើណិតសំរាប់អាជីវកម្មដែលដំណើរការរលូននិងមានស្ថេរភាព រួមជាមួយនិងតំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញឯកជនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា VPN ដែលអនុញ្ញាតិ្តឲ្យលោកអ្នកនិងក្រុមការងារអាចធ្វើការរួមគ្នាពីចំងាយបាន។

នុងរយះពេលដ៏ខ្លីស្ថានភាពពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានដាំក្បាលចុះ។ ដោយឡែកមនុស្សម្នាត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យនៅក្នុងផ្ទះ ទំលាប់ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។ ដើម្បីជួយសំរួលដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ យើងត្រូវការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយហ្នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតដែលដំណើរការរលូនស្របទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម។
✅ក្រុមហ៊ុន MaxBIT ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិតាមរយៈការផ្តល់កញ្ចាប់សេវាកម្មអ៊ីនធើណិតសំរាប់អាជីវកម្មដែលដំណើរការរលូននិងមានស្ថេរភាព រួមជាមួយនិងតំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញឯកជនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា VPN ដែលអនុញ្ញាតិ្តឲ្យលោកអ្នកនិងក្រុមការងារអាចធ្វើការរួមគ្នាពីចំងាយបាន។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយស្រួលជាងនេះទៅទៀតយើងផ្ដល់នូវបច្ចេកវិទ្យា video conference ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកនិងក្រុមការងារអាចជជែក មើលឃើញគ្នាទៅវិញទៅមក អាច share screen កុំព្យូទ័រដែលហាក់បីដូចជាកំពុងធ្វើការនៅជិតគ្នា។
ប្រសិនបើលោកអ្នកមានចង្ងល់ផ្សេងៗសូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំដើម្បីពត៍មានបន្ថែម
==========================
ពត៌មានបន្ថែម៖
☎ ទូរស័ព្ទ: 089 866 550 / 081 25 25 18
📧 អ៊ីម៉ែល: sales@maxbit.com.kh
🌏 គេហទំព័រ: www.mabit.com.kh