Internet Bandwidth for Facebook LIVE

Internet Bandwidth for Facebook LIVE

Facebook LIVE គឺជាបច្ចេកវិទ្យាមួយបែបដែរFBបង្កើតឡើងដែលកំពុងសកម្មនិងពេញនិយមនាពេលបច្ចុប្បន្ន។ វាជាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ដែលអាចធ្វើឡើងតាមរយះSmartphone, Tablet ឬ​Computer ដោយពុំចាំបាច់ចំណាយច្រើន តែតម្រូវឲ្យយើងចាំបាច់ភ្ជាប់ជាមួយ Internet។

Importance of Internet Marketing in Modern Marketing World

The Internet plays a crucial role in today’s digital marketing world. More consumers are researching and shopping for products/services online. It’s become vital for your company to recognize the importance of internet marketing. It can help your business grow rapidly in new ways. With the advancement in technology, you should have effective internet marketing place […]

Internet Bandwidth for ZOOM Meeting

ZOOM បានក្លាយជាកម្មវិធីមួយសំរាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធONLINEដោយប្រើប្រាស់តាមរយៈ Computer, Tablet or Smartphone ក្នុងពេលសព្វថ្ងៃនេះ។
ហេតុដូចនេះដើម្បីអោយការប្រើប្រាស់ZOOM សំរាប់ការប្រជុំរបស់លោកអ្នកបានរលូននិងមិនមានការរអាក់រអួល ក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់ MAXBIT យើងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំមួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងកំរិតល្បឿនអ៊ីនធឺណេតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់មានដូចតទៅ ៖

វិធីសាស្រ្តធានាសុវត្ថិភាពវ៉ាយហ្វាយ(WIFI)នៅផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុន

វិធីសាស្រ្តធានាសុវត្ថិភាពវ៉ាយហ្វាយ(WIFI)នៅផ្ទះនិងក្រុមហ៊ុន
បច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតបានក្លាយជាមធ្យោបាយក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង ក៏ដូចជាក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផងដែរ។ ដើម្បីអោយការប្រើប្រាស់ អ៊ីនធឺណេតតាមរយៈ វ៉ាយហ្វាយ (WIFI)​​ មានសុវត្ថិភាពនិងជៀសចាកឆ្ងាយពីការលុកលុយរបស់ Hacker សូមអនុវត្តន៏នូវជំហានខាងក្រោម

ហានិភ័យនៃការប្រើបណ្តាញ Wi-Fi សាធារណៈ

Wi-Fi សាធារណៈអាចរកបាននៅគ្រប់ទីកន្លែងសាធារណៈ ដែលពេញនិយមដូចជាហាងកាហ្វេ ផ្សារទំនើប ភោជនីយដ្ឋាន និងសណ្ឋាគារ ហើយវាបានអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើអ៊ិនធឺណិត ដោយឥតគិតថ្លៃ។ Wi-Fi ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយ និងពេញនិយមសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ មនុស្សជាច្រើនបានភ្ជាប់ទៅកាន់ Wi-Fi ដោយមិនបានគិតពីហានិភ័យដែលអាចកើតមាន។តើអ្វីជាហានិភ័យ?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតបានរលូន?

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីអោយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតបានរលូន?

ដើម្បីអោយការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណេតបានរលូនយើងគប្បីពិនិត្យទៅលើចំនុចសំខាន់មួយចំនួនដូចជា:

Physical Layer
Core Router: ការជ្រើសរើសយកRouterយកមកប្រើប្រាស់ដោយមិនសូវមានគុណភាពវាអាចបណ្តាលអោយប្រព័ន្ធនៃការប្រើប្រាស់មានសភាពយឺតនិងមិនសូវមានភាពសំបូរបែប។ យើងខ្ញុំសូមណែនាំ Mikrotik Router មួយចំនួនសំរាប់ការប្រើប្រាស់មានដូចជា:

Reliable and Fast internet Solution

In larger companies with countless employees, having a reliable and fast internet solution means that there is no longer a battle to access the slow and limited broadband services. Upgrading to MaxBIT internet can improve productivity, increase creativity, and provide flexibility for staff. Call us for information and free consultancy! Phone: 089 866 550 / […]

ក្រុមហ៊ុន MaxBIT ផ្ដល់ដំណោះស្រាយដើម្បីគាំទ្រអាជីវកម្មក្នុងពេលមានវិបត្តិតាមរយៈការផ្តល់កញ្ចាប់សេវាកម្មអ៊ីនធើណិតសំរាប់អាជីវកម្មដែលដំណើរការរលូននិងមានស្ថេរភាព រួមជាមួយនិងតំណរភ្ជាប់ទៅកាន់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញឯកជនដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យា VPN ដែលអនុញ្ញាតិ្តឲ្យលោកអ្នកនិងក្រុមការងារអាចធ្វើការរួមគ្នាពីចំងាយបាន។

នុងរយះពេលដ៏ខ្លីស្ថានភាពពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងគួរឲ្យកត់សំគាល់ ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានដាំក្បាលចុះ។ ដោយឡែកមនុស្សម្នាត្រូវបានបង្ខំចិត្តឲ្យនៅក្នុងផ្ទះ ទំលាប់ធ្វើការ ទំនាក់ទំនងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរ។ ដើម្បីជួយសំរួលដល់អាជីវកម្មនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកនេះ យើងត្រូវការប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារួមជាមួយហ្នឹងប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណិតដែលដំណើរការរលូនស្របទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្ម។