ចំនុចខុសគ្នាពីរយ៉ាងដែលអ្នកគួរពិចារណាមុនពេលដែលអ្នកសំរេចចិត្តជ្រើសរើសសេវាកម្មអុីនធើណិត

ពេលដែលអ្នកជ្រើសរើសសេវាកម្មអុីនធើណិតដែលល្អបំផុតសក្ដិសមសំរាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក អ្នកតែងតែមានជម្រើស ២ ដែលអ្នកត្រូវពិចារណា ជម្រើសនោះគឺរវាង គម្រោង share ហើយនិងគម្រោង dedicated អុីនធើណិ។ គម្រោង ទាំងនេះមិនផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យានៃការតភ្ជាប់ដូចជា wireless ផ្កាយរណប ខ្សែក្រោមដីឬ កាបអុបទិកទេ ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញផ្អែកលើ Bandwidthដែលបានបែងចែក។

Experience the Power of Fiber Optic Internet!

Experience the Power of Fiber Optic Internet! Are you launching a small or medium business and need a new internet connection that Fast and Stable Internet? Then MaxBIT has the perfect solution for you. MaxBIT offers two-way internet back-up to ensure the safety of data. Available at the low rate, the Enterprise package is designed […]

មានកត្តាជាច្រើនដែលកំណត់គុណភាពរបស់សេវាអុីនធើណិតរបស់លោកអ្នក

មានកត្តាជាច្រើនដែលកំណត់គុណភាពរបស់សេវាអុីនធើណិតរបស់លោកអ្នក ការទិញកញ្ជប់អ៊ីនធើណិតដែលមានល្បឿនលឿនក៏មិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអ៊ីនធើណិតដែលមានគុណភាពដែរ។ ដើម្បីឲ្យកាន់តែងាយយល់ខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយចំនួនមកបកស្រាយ៖

web development

Simple Show and share your produces

Simple Show and share your produces to your customer via existing hotspot Wifi: 1- Start to register and get free 30 days premium account 2- Install on your existing Mikrotik Router 3- Select template and design your promotion then public. If you have any assist, please contact us via Email: sales@maxbit.com.kh or Phone: 089 866 […]

Are you launching a small or medium business

Are you launching a small or medium business and need a new internet connection that does not disconnect ever? Then MaxBIT has the perfect solution for you. MaxBIT offers two-way internet back-up to ensure the safety of data. Available at the rate of $168 per month, the Enterprise package is designed for small and medium […]

តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទើប Wi-Fi របស់អ្នកនៅពេលប្រើម្តងជាប់ម្តងដាច់ និង ខ្សោយ?

តើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទើប Wi-Fi របស់អ្នកនៅពេលប្រើម្តងជាប់ម្តងដាច់ និង ខ្សោយ? សូមលោកអ្នកគួពិនិត្យមើលវិធីសមញ្ញខ្លះដូចខាងក្រោម ៖ ក. សូមពិនិត្យមើលទៅលើឧបករណ៏ Wi-Fi របស់អ្នកតើឧបករណ៏របស់អ្នកចាស់ឬក៏ថ្មី ? វិធីលោកអ្នកអាចសាកល្បង ត្រូវបិតហេីយ បើក Wi-Fi ។ ខ. សូមព្យាយាមប្រើប្រាស់ នៅជិតឧបករណ៏ Wi-Fiរបស់អ្នក ។ គ. អ្នកអាចពិនិត្យមើលថាកន្លែងរបស់អ្នកមានអ្វីមករំខាន Signal Wi-Fi ដែរឬទេ? ប្រសិនបើអ្នកនៅតែមានបញ្ហាសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ‎‎០៨១ ២៥ ២៥ ១៨ និង ‎‎០១៧ ៨៦៦ ៥៥០ / ‎‎០១៧ ៨៦៦ ៥៥១ ។ សូមអរគុណ!!! ស្វែងយល់បន្ថែម https://tinyurl.com/yau38sjl

តើពេលដំឡើងInternet ដំបូងអ្នកត្រូវការអីខ្លះ?

តើពេលដំឡើងInternet ដំបូងអ្នកត្រូវការអីខ្លះ? ក. លោកអ្នកសូមប្រាប់ពីទីតាំងក្រុមហ៊ុនអោយបានច្បាស់លាស់ដល់ភ្នាក់ងារបស់ MaxBIT ។ ខ. ឯកសាររបស់អតិថិជន (ដូចជា ប៉ាតង់, កាតសម្គាល់) អោយបានឯកភាពច្បាស់លាស់ គ. ត្រូវការឧបករណ៍ Router ឬ Router Wi-Fi ឃ. MaxBIT នឹងធ្វេីកាណាត់ជួប ដេីម្បីផ្តល់យោបល់លេីកាប្រេីប្រាស់អោយបានល្អរ ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកនៅតែមានបំណងភ្ជាប់សេវា Internet សំរាប់ក្រុមហ៊ុន សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកភ្នាក់ងាររបស់យើងខ្ញុំតាមរយះលេខទូរស័ព្ទ ‎‎០៨១ ២៥ ២៥ ១៨ និង ‎‎០១៧ ៨៦៦ ៥៥០ / ‎‎០១៧ ៨៦៦ ៥៥១ ។ សូមអរគុណ!!! ស្វែងយល់បន្ថែម https://tinyurl.com/yau38sjl

blog-post

A SOLUTION FOR YOUR BUSINESS

The world is broadening its horizons and exploring the new heights of success in every field of life. So as the corporate world is making progress with leaps and bounds. From the printing press to digital publishing hubs, the corporate world is revolutionizing and constantly in a mode of change where everything is getting digitalized. […]